Agency

LesMichels, c’est quoi ?

Une agence de communication digitale au Vietnam

Principalement installés à Ho Chi Minh Ville, les Michels travaillent dans un environnement international, en français, anglais, et vietnamien.

Un Réseau de Partenaires et Amis aux compétences complémentaires

Les Michels, c’est le choix de travailler avec les gens que l’on estime, humainement et professionnellement.

Une Entreprise unique au service de la vôtre

Web, Marketing, Communication, Commerce, Branding, Référencement, Design … Les Michels partagent leurs expertises pour aider les entreprises à se développer.

Thành viên LESMICHELS

Thu hút, sang trọng, tài năng mang đôi dép lào!

Team Michel

Dorian Carbonnier

Giam đốc thương mại

Dorian là một chuyên gia tiếp thị web tự học với kinh nghiệm trong mảng thương mại. Là người quản lý dự án, anh ấy sẽ là người liên lạc đầu tiên của bạn và là người làm việc chính với bạn xuyên suốt dự án. Anh ấy sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn và đảm bảo rằng dự án chạy trơn tru.

Michel yêu thích: Michel Jackson

Arnault Barthoulot

Tổng giám đốc

Arnault là người quản lý dự án Web Marketing từ năm 2010. Anh ấy đã khái niệm hóa, làm và xếp hạng các trang web và ứng dụng, anh ấy còn có thể thay mực của máy in khi nó trục trặc tạo ra tiếng động lạ làm phiền mọi người.

Michel yêu thích : Michel Sardou

Vincent Vacossin

Giám đốc nghệ thuật

Vincent có một sự nghiệp sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực: âm nhạc, hình xăm, thiết kế. Anh ấy tạo ra những thứ đẹp đẽ làm cho LesMichels nổi tiếng: logo, nhận dạng hình ảnh, thiết kế đồ họa và giao diện người dùng. Có đầu óc kinh doanh, anh ấy có khả năng chuyển mọi yêu cầu thành các thiết kế cụ thể,  biến ý tưởng thành thương hiệu.

Michel yêu thích : Michel Blanc

Các thành viên khác

Brice Bersani

Copywriter

Jim Joligeon

Phát triển web

Liqing Qian

Thiết kế

Phat Tran

SEO Vietnam

Triết lý kinh doanh của chúng tôi

Giá trị chúng tôi theo đuổi đã tạo ra chúng tôi ngày hôm nay.

Tình bạn và sự trung thành

Để trở thành một Michel, trước tiên, phải có một mong muốn tạo ra một mối quan hệ thực sự và lâu dài, đó có thể là tình bạn hoặc sự hợp tác và luôn giữ chữ tín.

Tháo vát và sáng tạo

Để trở thành một Michel, phải có khả năng gánh vác và không đi theo lối mòn. Cũng là người biết cách giải quyết vấn đề và suy nghĩ mở rộng. Đó là tát cả những gì chúng tôi muốn làm!

Khả năng phản ứng và làm việc hiệu quả

Để trở thành một Michel, cần phải tôn trọng thời gian của nhau. không ai có thời gian để lãng phí cả.

Tư tưởng cởi mở và ham học hỏi

Để trở thành một Michel, đồng nghĩa là  một người thích khám phá. Lữ khách lâu năm, những anh chàng Michels cố gắng để tạo ra một mạng lưới Michels quốc tế.

Độc lập và yên bình

Để là một Michel, là được tự do và sẵn sàng giúp đỡ người khác được tự do, thông qua việc định giá công việc và tinh thần kinh doanh của họ.

Ý thức của công việc tốt

Để trở thành một Michel, là có thích sản phẩm tốt, và cam kết giúp đỡ bằng mọi cách.

What’s LesMichels ?

A Web Marketing Agency in Vietnam

Mainly settled in Ho Chi Minh City, Les Michels work in an international environment,
in French, English and Vietnamese.

A Network of Friends and Partners combining complementary skills

Les Michels, it’s the choice of working with people we hold in high esteem, on a personal and professional level.

LesMichels.fr, a unique company dedicated to your business

Web, Marketing, Communication, Commerce, Branding, SEO, Design…
Les Michels share their expertise to help businesses prosper.

What’s LesMichels ?

A Web Marketing Agency in Vietnam

Mainly settled in Ho Chi Minh City, Les Michels work in an international environment,
in French, English and Vietnamese.

A Network of Friends and Partners combining complementary skills

Les Michels, it’s the choice of working with people we hold in high esteem, on a personal and professional level.

LesMichels.fr, a unique company dedicated to your business

Web, Marketing, Communication, Commerce, Branding, SEO, Design…
Les Michels share their expertise to help businesses prosper.