Ngành kỹ thuật số và xu hướng làm việc từ xa: nên chọn gói thuê bao Internet nào?